ساعت 2:58 ق.ظ
امروز 5 تیر 1403
استقبال واحدهای صنفی از دریافت نشان اعتماد

به گزارش پایگاه خبری نیمروزخبر، مجتبی برزگر با اشاره به طرح اعطای نشان اعتماد به واحدهای صنفی است، توضیح داد: در این طرح واحدهای صنفی می توانند مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بنابر شیوه نامه این انجمن، نائل به دریافت این نشان اعتماد شوند.

وی افزود: به غیر از شرایط فیزیکی که واحدها برای دریافت این نشان باید داشته باشند، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، استعلامی از تعزیرات حکومتی گرفته که در صورت نداشتن سابقه تعزیراتی و تخلف، این نشان اعتماد به واحد صنفی اعطا می شود.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان با تاکید بر اینکه از این طرح استقبال خوبی شده است، تصریح کرد: در آینده با اقدامات صورت گرفته به اهداف این طرح که شناساندن واحدهای صنفی معتبر به مردم است، می رسیم و امیدواریم از طریق انجمن های شهرستان، این طرح در کل استان پیاده سازی شود.

وی تاکید کرد: هدف طرح، ارتقا واحدهای صنفی و رسیدن به سطح استاندارد برای رعایت حقوق مصرف کنندگان است، از سوی دیگر مردم واحدهای صنفی معتبر را شناخته و از آنها خدمات دریافت می کنند.

به گزارش نیمروزخبر، این اقدامات در راستای تحقق شعار سال و حمایت و پشتیبانی از واحدهای صنفی، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با حضور معاون دادستان اصفهان، نشان و گواهی نامه نشان اعتماد را به چهار واحد صنفی برتر در زیرمجموعه اتحادیه خدمات فنی خودروهای سنگین اهدا کرد.

باید توجه داشت که فرایند شناسایی و راستی آزمایی واحدهای برتر در این زمینه در زیرمجموعه دیگر اتحادیه های صنفی در دستور کار قرار دارد و این طرح با هدف حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای صنفی با انصاف و همچنین در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان در استان اصفهان آغاز شده است.

خبر روز
اینستاگرام نیمروز
تبلیغات
خبر نامه الکترونیک
نماد اعتماد رسانه