ساعت 9:16 ق.ظ
امروز 25 تیر 1403
وزیر کار
اظهارات مهم وزیر کار درباره یارانه و دستمزدها

وزیر کار در پاسخ این سؤال که آیا با افزایش مبلغ یارانه‌ها موافقید، گفت: قطعا این یارانه‌ای که الان پرداخت می‌شود اثر رفاهی ویژه‌ای ندارد

به گزارش نیمروزخبر و به نقل از اقتصادنیوز ، حجت ‎الله عبدالملکی، وزیر چهل ساله تعاون، کار ور فاه اجتماعی در برنامه‌های خود متعهد شده است سالیانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار در قالب الگوی ایرانی اسلامی ، ایجاد کند.

 بیکاری یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و اجتماعی ایران است. بـر اسـاس اطلاعات سرشماری عمومـی نفـوس و مسـکن، عرضـه نیـروی کار یـا جمعیـت فعـال در بهـار۱۴۰۰ ،برابر با۴۱.۴ درصـد بـوده، کـه بـا توجـه بـه نـرخ بیـکاری ۸.۸ درصدی بر اساس آمار رسمی در حـدود ۲.۳ میلیـون نفـر بیکار در کشور وجود دارد. همچنیـن از مجمـوع ۲۳ میلیـون و ۶۷۶ هـزار نفـر شـاغل، ۲میلیـون و ۳۱۲ هـزارنفـر دارای اشـتغال ناقـص (کمتراز ۴۴ سـاعت کار در هفتـه و غایـب موقـت) هسـتند.

وزیر تعاون و کار وعده داده است نسبت به تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت اشتغال و درآمد مردم ایران اقدام کند . همچنین اصلاح قوانین مربوط به کار در قالب منطقه‌ای کردن دستمزد از اهدافی است که از سوی وی اعلام شده است. در عین حال وی پرداخت یارانه بیمه اجتماعی به کارفرمایان با اولویت مناطق محروم برای سالانه یک میلیون نفر را وعده داده است.

در کنار توسعه مشاغل خانگی ، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی و ساماندهی و توسعه اشتغال ایرانیان خارج از کشور نیز در برنامه‌های وی اعلام شده است.

وی در برنامه خود با اشاره به وجود بیش از ۷ میلیون شغل غیررسمی و عقب‌ماندگی نرخ مزد از نرخ تورم و کاهش قدرت خرید و رفاه کارگران وعده داده است نسبت به افزایش حداقل مزد متناسـب با نرخ تورم سـالیانه و توسـعه خدمات رفاهی کارگران شـامل تامین مسـکن ارزان قیمت، تقویت بیمه های تکمیلی و …اقدام کند. همچنین کاهش شدید مشاغل غیر رسمی و افزایش جدی پایداری مشاغل از دیگر وعده‌های مهم اعلامی از سوی وی است. تقویت دستمزد و حمایت از کارفرمایان با برنامه مهار تورم و بهبود فضای کسب و کار نیز در برنامه ارائه شده از سوی وی اعلام شده است. تکمیل سامانه جامع روابط کار و زیرسامانه های آن از دیگر برنامه‌هایی است که باید اجرایی شود.

اقدام برای مقابله با فساد

در برنامه‌های اعلامی عبدالملکی  فسادستیزی و در رأس آن مبارزه با فساد در زیرمجموعه های وزارتخانه، ریشه کنی فساد در شستا و زیرمجموعه های آن، برکناری مدیران رانتی و ناسالم و استفاده از مدیران شایسته و کارآمد، شفاف سازی دخل و خرج های سازمان تامین اجتماعی و ایجاد نظام سه جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت به منظور پیگیری مسائل حقوقی مورد اشاره قرار گرفته است.

همچنین ایجاد قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور و طراحی نقشه کار از طریق تقسیم کار ملی بین وزارتخانه ها و تعامل با نظام بانکی و سایر دستگاه‌های اجرایی، استفاده از بازار سرمایه در جهت منافع تعاونی ها، عملیاتی کردن قوانین بر زمین مانده بخش تعاون، افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی، تقویت سرمایه بانک توسعه تعاون، حمایت از صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و تعریف شاخص کسب و کار تعاونی ها و توسعه اشتغال خانگی با روشهای نوین کار از منزل و افزایش سهم مشاغل خانگی در زنجیره اشتغال وعده داده شده است.

برنامه وزیر برای یارانه ‎ها

در برنامه وی بر حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و ارائه بسته‌های حمایتی برای کاهش فقر سالمندان و حمایت از کودکان و زنان و کمک به ازدواج زنان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار مورد اشاره قرار گرفته است.

 حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار در پاسخ این سؤال که آیا با افزایش مبلغ یارانه‌ها موافقید، گفت: قطعا این یارانه‌ای که الان پرداخت می‌شود اثر رفاهی ویژه‌ای ندارد.

وی تاکید کرده است: آنچه ما بدان قائل هستیم تبعیض در پرداخت یارانه‌هاست ، یعنی کسانی که متمول هستند، به شرط شناسایی، با کاهش یارانه و قطع آن روبرو شود و کسانی که متوسط و فقیر هستند، با افزایش مبلغ یارانه مواجه شوند.

وی گفت: باید توجه کرد که مساله اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها مساله ‎ای کلان در سطح ملی و حاکمیتی است و ما در وزارتخانه نمی توانیم تصمیم جدیدی منهای دولت بگیریم اما اینکه بتونیم به اقشار متوسط و کم‌درآمد کمک بیشتری بکنیم، در دولت اتفاق نظر وجود دارد.

خبر روز
اینستاگرام نیمروز

تبلیغات
خبر نامه الکترونیک
نماد اعتماد رسانه