ساعت 6:48 ب.ظ
امروز 28 تیر 1403
انتخابات در شهرستان فلاورجان

حضور مردم همیشه در صحنه شهرستان فلاورجان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری

 

انتخابات  1719607954989 01 1 scaled انتخابات در شهرستان فلاورجان 1719607907119 01 scaled انتخابات در شهرستان فلاورجان 1719607827900 01 scaled انتخابات در شهرستان فلاورجان 1719607851661 01 scaled انتخابات در شهرستان فلاورجان 1719607890661 01 scaled انتخابات در شهرستان فلاورجان 1719607954989 01 scaled انتخابات در شهرستان فلاورجان 1719607990177 01 scaled انتخابات در شهرستان فلاورجان  1719608078681 01 scaled انتخابات در شهرستان فلاورجان 1719608285873 01 scaled انتخابات در شهرستان فلاورجان 1719608493787 01 scaled انتخابات در شهرستان فلاورجان 1719608611115 01 scaled انتخابات در شهرستان فلاورجان

خبر روز
اینستاگرام نیمروز

تبلیغات
خبر نامه الکترونیک
نماد اعتماد رسانه