برنامه قطعی برق اصفهان / لیست مناطق و دانلود جدول قطعی برق اصفهان

به گزارش نیمروزخبر، شرکت توزیع برق استان اصفهان، مناطقی را که با قطعی احتمالی برق روبه‌رو می‌شوند، اعلام کرد.


خبر روز
اینستاگرام نیمروز
تبلیغات
خبر نامه الکترونیک