ساعت 5:29 ب.ظ
امروز 10 اسفند 1402
جدید ترین اخبار
کمپین سبا
تبلیغات
نیمروز پلاس
برنامه قطعی برق اصفهان / لیست مناطق و دانلود جدول قطعی برق اصفهان

به گزارش نیمروزخبر، شرکت توزیع برق استان اصفهان، مناطقی را که با قطعی احتمالی برق روبه‌رو می‌شوند، اعلام کرد.

1625546845 02 برنامه قطعی برق اصفهان / لیست مناطق و دانلود جدول قطعی برق اصفهان
1625546799 03 برنامه قطعی برق اصفهان / لیست مناطق و دانلود جدول قطعی برق اصفهان

1625546797 04 برنامه قطعی برق اصفهان / لیست مناطق و دانلود جدول قطعی برق اصفهان
1625546820 05 برنامه قطعی برق اصفهان / لیست مناطق و دانلود جدول قطعی برق اصفهان
1625546848 06 برنامه قطعی برق اصفهان / لیست مناطق و دانلود جدول قطعی برق اصفهان
1625546791 07 برنامه قطعی برق اصفهان / لیست مناطق و دانلود جدول قطعی برق اصفهان
1625546784 08 برنامه قطعی برق اصفهان / لیست مناطق و دانلود جدول قطعی برق اصفهان
1625546850 09 برنامه قطعی برق اصفهان / لیست مناطق و دانلود جدول قطعی برق اصفهان
1625546800 10 برنامه قطعی برق اصفهان / لیست مناطق و دانلود جدول قطعی برق اصفهان
1625546822 11 برنامه قطعی برق اصفهان / لیست مناطق و دانلود جدول قطعی برق اصفهان
خبر روز
اینستاگرام نیمروز
تبلیغات
خبر نامه الکترونیک
نماد اعتماد رسانه