ساعت 12:52 ق.ظ
امروز 25 فروردین 1403
برگزاری
برگزاری نمایشگاه سفر ایمن در فرودگاه اصفهان

 نمایشگاه سفر ایمن در فرودگاه اصفهان به سفارش اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان با هدف ارتقای فرهنگ ایمنی و اصلاح رفتارهای ترافیکی و کاهش حوادث رانندگی درحال برگزاری است.

برگزاریبرگزاریایستگاهبرگزاریبرگزارینمایشگاه سفر ایمن

خبر روز
اینستاگرام نیمروز
تبلیغات
خبر نامه الکترونیک
نماد اعتماد رسانه