ساعت 8:39 ق.ظ
امروز 30 خرداد 1403
برگزاری
برگزاری همایش بزرگ مالیاتی اصناف اصفهان با حمایت 7 اتحادیه بزرگ اصفهانی

همایش بزرگ مالیاتی اصناف اصفهان با حمایت 7 اتحادیه بزرگ اصفهانی برای اولین بار در اصفهان برگزار شد.

به گزارش نیمروزخبر، با توجه به پیچیدگی های موجود در قوانین مالیاتی وتغییرات مکرر این قوانین در سال های اخیر، برای اولین بار همایش بــزرگ مالیاتی اصناف با حمایت 7 اتحادیه بزرگ و دغدغه مند اصفهان روز شنبه در ســالن همایش های کوثر مجموعه فرهنگی، ورزشی 22 بهمن اصفهان برگزارشد.

این همایش با حمایت اتحادیه صنف فروشندگان خودرو شهرستان اصفهان، اتحادیه صنف گوشت قرمز شهرستان اصفهان، اتحادیه آرایشگران آقایان اصفهان، اتحادیه فروشندگان وتعمیرکنندگان تلفن های ثابت و همراه شهرســتان اصفهان، اتحادیه صنف خرازی و تریکو فروش شهرستان اصفهان، اتحادیه صنف بستنی، آبمیوه، فالوده و کافی شــاپ اصفهان و اتحادیه صنف صنایع دستی شهرستان اصفهان  و با حضور تعداد زیادی از اعضا برگزار شــد .

2 برگزاری همایش بزرگ مالیاتی اصناف اصفهان با حمایت 7 اتحادیه بزرگ اصفهانی 3 برگزاری همایش بزرگ مالیاتی اصناف اصفهان با حمایت 7 اتحادیه بزرگ اصفهانی 4 برگزاری همایش بزرگ مالیاتی اصناف اصفهان با حمایت 7 اتحادیه بزرگ اصفهانی 5 برگزاری همایش بزرگ مالیاتی اصناف اصفهان با حمایت 7 اتحادیه بزرگ اصفهانی i برگزاری همایش بزرگ مالیاتی اصناف اصفهان با حمایت 7 اتحادیه بزرگ اصفهانی

مهمترین مباحث مطرح شده در این همایش درباره تغییرات نظام مالیاتی مشاغل، اظهارنامه مالیاتی،1403 رسیدگی به حساب های بانکی تجاری و قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان بود.

عباس مزیکی، مدیر کل اسبق امور مالیاتی استان اصفهان و رامین امیدی، متخصص و مشاورامور مالیاتی حوزه اصناف و مشاغل کشور از جمله ســخنرانان این همایش بزرگ مالیاتی اصفهان بودند.

آموزش محاســبه مالیات بر ارزش افزوده شــغل های مختلف، تهیه اظهارنامه مالیاتی مودیان، تشریح هرچه بهتر سامانه مالیاتی مودیان و پایانه های فروشگاهی و توضیح فرایند ارسال اطلاعات به سامانه مالیاتی از جمله مهمتریت موضوعاتی بود که  برای اولین بار با حضور هفت اتحادیه بزرگ اصفهان و اعضای آن انجام شد.

رونمایی از دستگاه پوز اندرویدی توسط شرکت هوشمند تکسا معتمد سازمان امور مالیاتی کشورکه عالوه بر ارائه فاکتور فروش از قابلیت اتصال به تمامی بانک های کشور نیز برخوردار است نیز ازجمله بخش های ویژه اولین همایش بزرگ مالیاتی اصناف اصفهان بود.

خبر روز
اینستاگرام نیمروز
تبلیغات
خبر نامه الکترونیک
نماد اعتماد رسانه