ساعت 7:44 ق.ظ
امروز 25 تیر 1403
تایر
تایرسازان بزرگ در ۹ ماهه امسال چه کردند؟

آمار ارائه شده توسط تولیدکنندگان بزرگ تایر، از تولید قریب به ۱۱۸ هزار تن از انواع تایرها معادل بیش از ۱۸.۵میلیون حلقه در پنج ماهه امسال حکایت دارد که رشد یک درصدی به لحاظ وزنی و رشد دو درصدی به لحاظ تعداد این کالا را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری نیمروز و به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش عملکرد تایرسازان بزرگ کشور طی ۹ ماهه امسال، در مجموع ۲۱۷ و ۳۲۳ تن تایر(کل تایر تولیدی کشور) معادل ۳۳ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۱۱۵ حلقه تولید شده است. میزان تولید تایر در ۹ ماهه سال گذشته برابر ۲۱۵ هزار و ۹۱۲ تن (معادل ۳۴ میلیون و ۹۸۱ هزار و ۵۰۳ حلقه) ثبت شده است؛ بر این اساس مجموع تولید تایر کشور در مدت مذکور سال جاری به لحاظ وزنی یک درصد بیشتر شده اما از منظر تعداد حلقه‌ها چهار درصد افت کرده است.

اما این در حالیست که تولید کل تایر خودروهای کشور طی ۹ ماهه امسال، ۱۹۶ هزار و ۲۳۸ تن تایر انواع خودرو معادل ۱۸ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۸۷۶ تن در مجموع ۹ ماهه امسال تولید شده که نسبت به ۱۹۴ هزار و ۷۱۵ تن (۱۸ میلیون و ۳۷ هزار و ۷۵۵ حلقه) تولیدی در مجموع ۹ ماهه ۱۴۰۰، به لحاظ وزنی یک درصد و به لحاظ تعدادی دو درصد بیشتر شده است.

تنها تولید تایر خودروهای سواری بیشتر شد

طبق آمار، بیشترین و تنها رشد تولید که سبب توازن رشد کلی تولید شده است، مربوط به رشد تولید تایر خودروهای سواری است.

از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، ۱۲۱ هزار و ۹۴۳ تن تایر خودرو سواری معادل ۱۶ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۹۴ حلقه تولید شده که به لحاظ وزنی هشت درصد و به لحاظ تعداد چهار درصد بیش از آمار تولیدی مدت مشابه سال گذشته است. در ۹ ماهه ۱۴۰۰ قریب به ۱۱۲ هزار و ۵۹۷ تن معادل ۱۵ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۸۰۳ حلقه تایر خودرو سواری در کشور به تولید رسیده بود.

تولید تایر وانتی در این مقایسه آماری، هم از منظر تعدادی و هم از لحاظ وزنی، ۹ درصد کمتر شده است. تولید این تایرها از ۲۰ هزار و ۷۳۱ تن (یک میلیون و ۳۱۶ هزار و ۲۶۴ حلقه) در مجموع ۹ ماهه نخست سال گذشته به ۱۸ هزار و ۸۲۳ تن (یک میلیون و ۲۰۲ هزار و ۶۵۸ حلقه) در مجموع ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ رسیده است.

نویسنده: ریحانه سجادی

خبر روز
اینستاگرام نیمروز

تبلیغات
خبر نامه الکترونیک
نماد اعتماد رسانه