ساعت 2:41 ب.ظ
امروز 2 مرداد 1403
داروها
دستور دادستانی تهران برای ترخیص داروهای مقابله با کرونا
معاون فنی گمرک از دستور مقام قضایی برای ترخیص مواد اولیه مورد نیاز واکسن کرونا، دارو و ملزومات آن خبر داد.
معاون فنی گمرک از دستور مقام قضایی برای ترخیص مواد اولیه مورد نیاز واکسن کرونا، دارو و ملزومات آن خبر داد.

گزارش نیمروزخبر و به نقل از خبرگزاری فارس، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک از دستور مقام قضایی برای ترخیص مواد اولیه مورد نیاز واکسن کرونا، دارو و ملزومات آن خبر داد.

معاون فنی گمرک در نامه به القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشت: با عنایت به انتشار اخبار گوناگون در مورد دپو و رسوب مواد اولیۀ دارویی ، دارو و نیز مواد اولیۀ ساخت داروهای مرتبط با کرونا در برخی از گمرکات کشور از یک سو و کمبود این داروها در مراکز درمانی، بیمارستان ها و داروخانه‌ها از سوی دیگر، متعاقب دستور فوری و قاطع جنابعالی برای بررسی موضوع و رفع مشکلات موجود، ظرف یوم جاری، بازدید میدانی توسط جناب آقای دکتر صاحبی پسندیده، معاون محترم قضایی دادستان تهران؛ جناب آقای دکتر تورک، معاون محترم دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه؛ جناب آقای دکتر خلیل زاده، سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ ٣٠ تهران از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) و کلیۀ انبارها و سردخانه های عمومی مربوط به این گمرک، همچنین محل دپو و رسوب مواد اولیه دارویی و دارو صورت پذیرفته و ضمن تشکیل جلسۀ مشترک با نمایندگان سازمان ها و دستگاه های همجوار از جمله : گمرک ؛ بانک مرکزی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ جهاد کشاورزی؛ پلیس و انبارهای عمومی و تأکید بر تسریع در انجام تشریفات ترخیص کالاهای سلامت محور علی الخصوص مواد اولیۀ دارویی مورد نیاز جهت ساخت داروهای کرونا ، مقرر گردید:

۱-با توجه به این که طبق آمار کلی اعلام شده از سوی شرکت انبارهای عمومی فرودگاه امام خمینی (ره) مقدار بیش از ٤ تن مواد اولیۀ داروی فاویپیراویر؛ ٨٠٠ کیلوگرم مواد اولیۀ بتادکس؛ بیش از ١٣ تن داروی رمدسیویر در سردخانه های مربوطه دپو شده است، گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) ، ظرف یوم جاری، نسبت به ترخیص کلیۀ مواد اولیۀ دارویی مرتبط با کرونا با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تنظیم صورتجلسه اقدام و پیگیری های بعد از ترخیص را جهت ادامه تشریفات گمرکی معمول نماید. همچنین وزارت بهداشت بقید فوریت ، مستنداً نسبت به اعلام نظر درخصوص ترخیص یا عدم ترخیص محموله ٢٠٠ هزار بسته ای داروی (mg 100 (Injection Remdesivir، متعلق به شرکت اریکه تجارت ویستا، با عنایت به اظهارات مدیرعامل شرکت موصوف مبنی بر ترخیص و توزیع چند محمولۀ قبلی از این دارو در کشور با مجوز ترخیص وزارت بهداشت و نیز مواد اولیۀ داروی فاموتیدین اعلام نظر نماید.

۲-شرکت انبارهای عمومی مستقر در فرودگاه امام خمینی (ره) ظرف ٢٤ ساعت آینده ، نسبت به استخراج فهرست کلیۀ اقلام دپوشده و رسوبی در سردخانه های مورد بازدید اعم از دارو، مواد اولیۀ دارویی انسانی و نیز واکسن و اقلام مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی و … (از ابتدای سال ١٣٩٨ تا کنون) که در شرایط خاص دمایی نگهداری می شود ، با ذکر تمامی مشخصات اعم از: نام صاحب کالا، نام کالا، وزن ، تاریخ تخلیه در سردخانه و… اقدام و ضمن تحویل فهرست به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز وزارت جهاد کشاورزی؛ مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ٥ روز، نظر خود را درخصوص تعیین تکلیف ترخیص یا عدم ترخیص این اقلام مستنداً و بصورت مکتوب به دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران و گمرک ایران اعلام نمایند تا در جلسۀ آتی ۱۴۰۰.۵.۳۰ مورد بررسی و تصمیم گیری نهایی قرار گیرد؛

۳- فهرست کلیۀ کالاهای تجاری و متروکه موجود در انبارهای مورد بازدید از ٥ سال قبل تاکنون ، ظرف ١٠ روز، توسط شرکت انبارهای عمومی فرودگاه امام خمینی (ره) استخراج و با هماهنگی دستگاه های مختلف و مرتبط و برگزاری جلسات مشترک، ظرف یک ماه آتی تعیین تکلیف و مراتب به دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران اعلام گردد. همچنین کلیۀ مکاتبات صورت پذیرفته در این خصوص با مراجع متولی از جمله سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، که از سوی انبارهای عمومی یا گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) صورت پذیرفته است طی نامه مکتوب به دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران منعکس گردد.

۴- مباحث مربوط به لینک ارتباطی سامانه ها، ارسال اطلاعات کالاهای وارده به انبارهای فرودگاه امام خمینی (ره)، ورود کالاهای تجاری به انبارها پس از درج شماره ثبت سفارش در قبوض انبار صادره و … طی برگزاری جلسات مشترک بین دستگاهی مورد رسیدگی قرار گرفته و ظرف یک ماه تعیین تکلیف شده و تا ایجاد زیرساخت و برقراری ارتباط مطلوب فیمابین سامانه ها، اطلاعات اقلام سلامت محور وارده به انبارهای مربوطه، بصورت مکتوب و با توجه به ارتباط موضوعی، در اختیار وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و تصویری از اطلاعات ارائه شده در اختیار دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران و گمرک ایران قرار گیرد؛

۵- از تاریخ ابلاغ این مصوبات، کلیۀ مواد اولیۀ داروهای کرونا ، حق تخلیه در انبارها و سردخانه های فرودگاه امام خمینی (ره) را نداشته و با توجه به مفاد بخشنامۀ شمارۀ ٦٥٩٨٨٧/١٤٠٠ مورخ ۱۴۰۰.۵.۲۱ گمرک ایران (تصویر پیوست)، اقدامات لازم در راستای حمل یکسرۀ این اقلام بصورت شبانه روزی و از پای پرواز، ضمن هماهنگی لازم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ضمن استقرار نماینده مرجع مزبور در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) بصورت تمام وقت به عمل آید. در خاتمه مجدداً از دستور قاطع و فوری جنابعالی در این خصوص و از حضور و دستورات موثر و راهگشای جناب آقای دکتر صاحبی پسندیده ، معاون محترم قضایی دادستان تهران؛ جناب آقای دکتر تورک، معاون محترم دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق عامه؛ جناب آقای دکتر خلیل زاده، سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ ٣٠ تهران در این شرایط بحرانی کشور از نظر پاندمی کرونا، کمال امتنان و تشکر را داشته و استدعا دارد در صورت صلاحدید دستور فرمایند تا مشابه این اقدامات در استان ها و شهرستان های مختلف نیز ملحوظ نظرقرار گیرد.

خبر روز
اینستاگرام نیمروز

تبلیغات
خبر نامه الکترونیک
نماد اعتماد رسانه