شکایت مالیاتی
رسیدگی به شکایت مالیاتی تولیدکنندگان الکترونیکی شد

وزیر اقتصاد اعلام کرد شکایت مالیاتی تولیدکنندگان کمتر از یک ماه رسیدگی می‌شود.

به گزارش نیمروز خبر،سید احسان خاندوزی در پستی در فضای مجازی بر رسیدگی سریع به شکایت تولیدکنندگان مالیاتی تاکید کرد.

در متن پیام وزیر اقتصاد آمده است:‌ به مرکز دادخواهی مالیاتی ابلاغ شد شکایت‌های تولیدکنندگان درباره مالیات باید در کمتر از یک‌ماه بسرعت رسیدگی شود. نظارت وزارت اقتصاد بر روند شکایات مالیاتی هم از دیروز سامانه‌ای شد تا سفارش و توصیه در مسیر رسیدگی پرونده‌ها کاهش یابد. مسیر کاغذی حذف شد.

مالیات

خبر روز
اینستاگرام نیمروز
تبلیغات
خبر نامه الکترونیک