ساعت 2:43 ب.ظ
امروز 2 مرداد 1403
چک
نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌شده همچنان تک رقمی باقی ماند

طبق آمار بانک مرکزی، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در تیرماه، به ترتیب برابر 9.1 و 11.8 درصد بوده و در نتیجه، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در چهار ماه ابتدایی امسال، همچنان زیر 10 درصد باقی مانده است.

به گزارش نیمروزخبر و به نقل از خبرگزاری فارس، طبق آخرین آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی درباره چک­های مبادله­ شده که مربوط به تیرماه 1400 است، تعداد کل چک­های مبادله­ شده برابر با 6.1 میلیون فقره بوده که ارزش این چک­های مبادله­ شده نیز برابر 193.1 هزار میلیارد تومان است. همچنین از کل چک­های مبادله ­شده، 560 هزار فقره چک به ارزش 22.9 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک­های برگشتی به مبادله ­شده در تیرماه 1400 به ترتیب برابر 9.1 درصد و 11.8 درصد بوده است. این در حالی است که در ماه قبل، یعنی خرداد ماه سال 1400، نسبت تعداد و ارزش چک­های برگشتی به مبادله ­شده به ترتیب برابر با 9.7 درصد و 12.6 درصد بوده است. از مقایسه میان آمار مربوط به این دو ماه، نسبت تعداد چک­های برگشتی به مبادله­ شده با کاهش 6.2 درصدی و نسبت ارزش چک­های برگشتی به مبادله ­شده با کاهش 6.3 درصدی همراه بوده است.

همچنین، در یک سال منتهی به تیرماه 1400، تعداد کل چک­های مبادله­شده برابر با 99.4 میلیون فقره به ارزش 2398.1 هزار میلیارد تومان بوده که از این میان، 8.67 میلیون فقره چک به ارزش 271 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک­های برگشتی به مبادله­‌شده در این یک سال برابر با 8.7 درصد و 11.3 درصد است. این در حالی است که در دوره مشابه منتهی به تیرماه 1399، کل چک­های مبادله ­شده برابر با 95.3 میلیون فقره به ارزش 1378.9 هزار میلیارد تومان بوده که 9.61 میلیون فقره به ارزش 160.7 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین در این بازه زمانی یک ساله، نسبت تعداد و ارزش چک­های برگشتی به مبادله­ شده به ترتیب برابر با 10 درصد و 11.7 درصد است. با مقایسه آمار مربوط به این دو دوره زمانی که مربوط به یک ساله منتهی به تیرماه 1399 و تیرماه 1400 است، مشاهده می­شود که نسبت تعداد و ارزش چک­های برگشتی به مبادله­ شده به ترتیب با کاهش 13 و 3.4 درصدی همراه بوده است.

خبر روز
اینستاگرام نیمروز

تبلیغات
خبر نامه الکترونیک
نماد اعتماد رسانه