نساجی و منسوجات
چهاردهمین نمایشگاه تخصصی نساجی و منسوجات

گزارش اختصاصی نیمروز خبر از چهاردهمین نمایشگاه صنعت نساجی و منسوجات استان اصفهان و بررسی چالش ها و فرصت های صنایع نساجی در حضور فعالان بزرگ این صنعت

خبر روز
اینستاگرام نیمروز
تبلیغات
خبر نامه الکترونیک