ساعت 3:28 ق.ظ
امروز 5 تیر 1403
افتتاح
گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت)

همزمان با هفته دولت، بیش  از 60 پروژه در شهرستان فلاورجان با حضور مسئولان کلنگ زنی و افتتاح شد.گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان IMG 9999 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 9588 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 9890 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 9464 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) ۰۸۱۹۴۵ 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 0201 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 9428 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 0099 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 9601 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 9449 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 9633 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 0187 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 0158 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 9712 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 9417 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 9838 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 9409 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 9406 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 0154 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 9806 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 9641 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 9855 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 9723 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت) IMG 9810 01 گزارش تصویری افتتاحیه پروژه‌های شهرستان فلاورجان (گرامیداشت هفته دولت)

خبر روز
اینستاگرام نیمروز
تبلیغات
خبر نامه الکترونیک
نماد اعتماد رسانه