ساعت 1:39 ق.ظ
امروز 5 تیر 1403
گزارش تصویری بازی فوتبال ذوب آهن و فجر شیراز

بازی فوتبال ذوب آهن

IMG 5084 01 گزارش تصویری بازی فوتبال ذوب آهن و فجر شیراز

IMG 5131 01 گزارش تصویری بازی فوتبال ذوب آهن و فجر شیراز

IMG 5268 01 گزارش تصویری بازی فوتبال ذوب آهن و فجر شیراز

IMG 5439 01 گزارش تصویری بازی فوتبال ذوب آهن و فجر شیراز

IMG 5468 01 گزارش تصویری بازی فوتبال ذوب آهن و فجر شیراز

IMG 5601 01 گزارش تصویری بازی فوتبال ذوب آهن و فجر شیراز

IMG 5621 01 گزارش تصویری بازی فوتبال ذوب آهن و فجر شیراز

IMG 5662 01 گزارش تصویری بازی فوتبال ذوب آهن و فجر شیراز

عکاس: رسول کیانی

خبر روز
اینستاگرام نیمروز
تبلیغات
خبر نامه الکترونیک
نماد اعتماد رسانه