ساعت 6:44 ب.ظ
امروز 28 تیر 1403

فقدان برنامه ریزی یکپارچه برای توسعه پایدار اصفهان/ بروکراسی مانع جدی بر سر راه نخبگان و جوانان

دبیر اجرایی پنجمین گفتمان ملی نقش جوانان در توسعه پایدار شهری، ۷۰ درصد از مشکلات امروز استان اصفهان را به دلیل نبود برنامه‌ریزی یکپارچه برای تحقق توسعه پایدار دانست و گفت: امروز هر دستگاهی برای خودش برنامه‌ای دارد، درحالی که باید بتوانیم با یک برنامه‌ریزی واحد و منسجم، ۲۰ سال آینده اصفهان را به دنیا …