ساعت 5:27 ب.ظ
امروز 28 تیر 1403
60 ساعت
60 ساعت بیداری و تلاش بی وقفه راهداران برای بازگشایی راه ها

همزمان با بارش های برف از روز دوشنبه هفته جاری، راهداران استان اصفهان بیش از 60 ساعت است که بدون وقفه در حال تلاش  برای  برف روبی و بازگشایی محورهای مواصلاتی استان اصفهان هستند.

۲۳۰۵۵۸ 60 ساعت بیداری و تلاش بی وقفه راهداران برای بازگشایی راه ها ۰۶۱۳۰۵ 60 ساعت بیداری و تلاش بی وقفه راهداران برای بازگشایی راه ها ۰۷۱۱۰۷ 60 ساعت بیداری و تلاش بی وقفه راهداران برای بازگشایی راه ها ۰۷۲۴۳۶ 60 ساعت بیداری و تلاش بی وقفه راهداران برای بازگشایی راه ها ۰۷۳۹۴۴ 60 ساعت بیداری و تلاش بی وقفه راهداران برای بازگشایی راه ها ۰۷۵۳۵۶ 60 ساعت بیداری و تلاش بی وقفه راهداران برای بازگشایی راه ها ۰۷۵۴۰۴ 60 ساعت بیداری و تلاش بی وقفه راهداران برای بازگشایی راه ها ۰۸۰۱۳۸ 60 ساعت بیداری و تلاش بی وقفه راهداران برای بازگشایی راه ها ۰۸۰۱۵۶ 60 ساعت بیداری و تلاش بی وقفه راهداران برای بازگشایی راه ها 1820073728 306214912 60 ساعت بیداری و تلاش بی وقفه راهداران برای بازگشایی راه ها

خبر روز
اینستاگرام نیمروز

تبلیغات
خبر نامه الکترونیک
نماد اعتماد رسانه