بازار بزرگ تهران

بازار بزرگ تهران تعطیل شد

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بازار بزرگ و تمام اتحادیه های صنفی به غیر از مشاغل گروه یک از دوشنبه /۲۵ مرداد/ تا شنبه /۳۰ مرداد/ در تهران تعطیل است.

تبلیغات
اینستاگرام نیمروز
نیمروز پلاس